کلمه IELTS مخفف عبارت International English Language Testing System به معنی سامانه جهانی ارزیابی زبان انگلیسی است. 

آزمون آیلتس مهم‌ترین آزمون بین‌المللی برای زبان انگلیسی به حساب می‌آید. این آزمون چهار مهارت اصلی زبان‌آموزان را می‌سنجد: لیسنینگ، ریدینگ، رایتینگ و اسپیکینگ. این امتحان از بالاترین و معتبرترین استانداردهای بین‌المللی جهت سنجش سطح زبان انگلیسی داوطلبان پیروی می‌کند و چهار توانائی شنیداری (Listening)، خوانداری (Reading)، نوشتاری (Writing) و گفتاری (Speaking) را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

آزمون آیلتس نمره قبولی یا ردی ندارد و نمره مورد قبول دانشگاه‌ها برای پذیرش دانشجو با یکدیگر فرق می‌کند. 

نمره این آزمون بین 0 تا 9 محاسبه می‌شود. به این معنی که کمترین نمره آیلتس صفر است و بیشترین نمره آن 9

محاسبه نمره آیلتس پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و طبق یک فرمول خاص حساب می‌شود. در این مطلب، تمام جنبه‌های نمره‌دهی آزمون آیلتس را بررسی می‌کنیم و به شما می‌گوییم با پاسخ دادن به چند سوال می‌توانید نمره موردنظر خود را بگیرید. 

نکته: دقت داشته باشید که نمره دقیق برای تعداد سوالاتی که باید در قسمت‌های لیسنینگ و ریدینگ جواب دهید در هر آزمون متفاوت است. یعنی طراح‌های هر آزمون تعداد دقیق آن را مشخص می‌کنند ولی تعداد حدودی آن قابل تخمین زدن است. 

نحوه محاسبه نمره کل آیلتس (IELTS Band Scores) 

تمامی نمرات مربوط به هر یک از مهارت‌های چهارگانه آیلتس، عدد‌هایی بین 0 تا 9 هستند. به عبارت دیگر، بالاترین نمره ممکن برای آیلتس 9 است

تنها عدد اعشاری نمره آیلتس، عدد (5/0) است. به این معنی که نمره کل آیلتس نیم نمره نیم نمره تغییر می‌کند. 

نمره کل شما به صورت میانگینی از نمره‌هایی به دست می‌آید که از هر یک از چهار مهارت به دست می‌آید و حداکثر آن 9 است. نمره کل به شکل زیر محاسبه می‌شود: 

برای هریک از چهار مهارت اسپیکینگ، لیستنینگ، رایتینگ و ریدینگ نمره ای جداگانه کسب می‌شود که با گام‌های نیم نمره‌ای افزایش پیدا می‌کند (مثلا 5/5، 6، 5/6 و...)  و میانگین این چهار نمره حساب می‌شود. پس از آن، میانگین این چهار نمره به نزدیک‌ترین گام نیم نمره‌ای گرد می‌شود. 

 مثالی از نحوه محاسبه نمره آیلتس 

فرض کنیم در آزمون آیلتس شرکت کرده‌اید و نمره‌های زیر را گرفته‌اید. 

 
لیستنینگ ریدینگ رایتینگ اسپیکینگ
8 7.5 7 7.5
 
 

به این ترتیب، نمره کل شما 5/7 خواهد بود.

چند مثال دیگر از نحوه محاسبه نمره آیلتس 

  • اگر میانگین کل شما در آزمون آیلتس 6.25 باشد، نمره به 6.5 افزایش می یابد.
  • اگر میانگین کل شما در آزمون آیلتس 6.75 باشد، نمره به 7 افزایش می یابد.
  • اگر میانگین کل شما در آزمون آیلتس 6.1 باشد، نمره به 6 کاهش می یابد.

به طور کلی نمره شما به نزدیکترین نمره دارای اعشار 0.5 یا نزدیک ترین نمره کامل، به بلا یا یا پایین گرد می شود.

 نحوه محاسبه نمره لیسنینگ آزمون آیلتس

قسمت لیسنینگ آیلتس 40 سوال دارد. نمره شما در این قسمت با توجه به تعداد سوالات درستی که در میان 40 پرسش پاسخ داده اید محاسبه می‌شود. دقت داشته باشید که نمره منفی در پاسخ دهی به سوالات وجود ندارد.

سوال‌های لیسنینگ برای آزمون‌های جنرال و آکادمیک یکسان هستند و طبق جدول زیر محاسبه می‌شوند اما همانطور که در ابتدا توضیح دادیم، تعداد دقیق سوالات درست متناظر با هر نمره، در هر آزمونی تغییر می‌کند و این جدول محدود تغییر آن‌ها را نشان می‌دهد. 

نحوه محاسبه نمره لیستنینگ آیلتس به کمک جدول و محاسبه گر آزمون آیلتس جنرال و آیلتس آکادمیک

 
پاسخ های درست نمره آیلتس (Band Scores)
39-40 9
37-38 8.5
35-36 8
32-34 7.5
30-31 7
26-29 6.5
23-25 6
18-22 5.5
16-17 5
13-15 4.5
11-12 4
 

 نحوه محاسبه نمره ریدینگ آزمون آیلتس جنرال

قسمت ردینیگ آزمون آیلتس به صورت جنرال یا آکادمیک برگزار می‌شود. این قسمت در هر دو حالت 40 سوال دارد. نمره شما در این قسمت با توجه به تعداد سوالات درستی که در میان 40 پرسش پاسخ داده اید محاسبه می‌شود. دقت داشته باشید که نمره منفی در پاسخ دهی به سوالات وجود ندارد.

سوال‌های ریدینگ جنرال معمولاً ساده‌تر هستند. متن‌هایی که در ریدینگ جنرال می‌آیند، به ترتیب حدود 300 کلمه، 500 کلمه و 700 کلمه طول دارند. 

نمره ریدینگ جنرال مطابق جدول زیر محاسبه می‌شود: 

نحوه محاسبه نمره ریدینگ آیلتس آکادمیک به کمک جدول و محاسبه گر آزمون آیلتس

 
پاسخ های درست نمره آیلتس (Band Scores)
39-40 9
37-38 8.5
35-36 8
33-34 7.5
30-32 7
27-29 6.5
23-25 6
19-22 5.5
15-18 5
13-14 4.5
10-12 4
8-9 3.5
6-7 3
4-5 2.5
 

 نحوه محاسبه نمره ریدینگ آزمون آیلتس آکادمیک

قسمت ردینیگ آزمون آیلتس به صورت جنرال یا آکادمیک برگزار می‌شود. این قسمت در هر دو حالت 40 سوال دارد. نمره شما در این قسمت با توجه به تعداد سوالات درستی که در میان 40 پرسش پاسخ داده اید محاسبه می‌شود. دقت داشته باشید که نمره منفی در پاسخ دهی به سوالات وجود ندارد. 

سوال‌ها و متن‌های ریدینگ آکادمیک معمولا سخت‌تر هستند. در این بخش 3 متن به شما داده می‌شود که هر کدام حدود 700 کلمه طول دارد. 

نمره ریدینگ آکادمیک مطابق جدول زیر محاسبه می‌شود: 

نحوه محاسبه نمره ریدینگ آیلتس جنرال به کمک جدول و محاسبه گر آزمون آیلتس

 
پاسخ های درست نمره آیلتس (Band Scores)
40 9
39 8.5
37-38 8
36 7.5
34-35 7
32-33 6.5
30-31 6
27-29 5.5
23-26 5
19-22 4.5
15-18 4
12-14 3.5
9-11 3
6-8 2.5
 

 معیارهای ارزیابی و محاسبه نمره رایتینگ آیلتس جنرال و رایتینگ آیلتس آکادمیک

قسمت رایتینگ آزمون آیلتس از دو بخش تشکیل می‌شود. رایتینگ آزمون‌های جنرال و آکادمیک با هم تفاوت دارند. 

در قسمت رایتینگ آزمون جنرال باید به دو تسک جواب دهید: 

  • تسک 1: نوشتن یک نامه با حداقل 150 کلمه 
  • تسک 2: نوشتن یک انشا با حداقل 250 کلمه 

در قسمت رایتینگ آزمون آکادمیک نیز باید به دو تسک جواب دهید

  • تسک 1: خلاصه کردن اطلاعات یک نمودار یا جدول با حداقل 150 کلمه 
  • تسک 2: نوشتن یک انشا با حداقل 250 کلمه 

تسک 1 رایتینگ آیلتس و تسک 2 رایتینگ آیلتس، هر بر اساس 4 معیار ارزیابی می شوند و هر معیار، 25 درصد از نمره را تشکیل می‌دهد. 

یک سوم نمره رایتینگ به تسک 1 و دو سوم آن به تسک 2 اختصاص دارد.

برای آگاهی از جزئیات هر یک از معیارهای محاسبه نمره رایتینگ آیلتس جدول زیر را مشاهده کنید.

انجام کامل تسک (تسک 1 رایتینگ آیلتس) ارائه اطلاعات صحیح
ارائه یک نگاه کلی
مشخص کردن ویژگی های کلیدی / مراحل
پشتیبانی از جزئیات ارائه شده به کمک داده ها
پاسخگویی به تسک (تسک 2 رایتینگ آیلتس) ارجاع های مناسب (پاسخ به تمامی پرسش ها)
ارائه نکات مرتبط که پشتیبانی می شوند و قابلیت بسط دارند
ارائه موقعیت های واضح (تشریح یک نقطه نظر وقتی مورد پرسش قرار می گیرد)
نتیجه گیری
ارتباط و انسجام سازماندهی اطلاعات و ایده ها در پاراگراف ها
داشتن یک ایده مشخص در هر پاراگراف (تسک 2 رایتینگ آیلتس)
استفاده از المان های ارتباطی متنوع
منابع واژگانی استفاده از دایره گسترده ای از کلمات و تفسیرها
رعایت نوبت و ترتیب
رعایت املای صحیح
پرهیز از خطا
تنوع در گرامر بدون خطا استفاده از ساختارهای متنوع جملات
تنوع در بکارگیری دستور زبان
نقطه گذاری
پرهیز از خطا

 اگر می خواهید جدول و محاسبه گر نمرات آزمون رایتینگ آیلتس را در وب سایت رسمی آیلتس به طور مفصل تری دنبال کنید از دو پیوند زیر می توانید استفاده کنید.

معیارهای ارزیابی و محاسبه نمره اسپیکینگ آیلتس جنرال و رایتینگ آیلتس آکادمیک

اسپیکینگ آیلتس از 3 قسمت تشکیل شده است که به تدریج سخت‌تر می‌شوند: 

  • در قسمت اول باید به سوال‌های ساده در مورد موضوعاتی مثل کار، غذا، مسافرت و غیره پاسخ دهید 
  • در قسمت دوم باید حدود 2 دقیقه در رابطه با یک موضوع خاص صحبت کنید 
  • در قسمت سوم باید به چند سوال در رابطه با همان موضوع قسمت قبل پاسخ دهید 

نمره اسپیکینگ آیلتس نیز بر اساس چهار معیار ارزیابی می‌شود و هر معیار 25 درصد نمره را تشکیل می‌دهد. در ادامه جزئیات معیارهای محاسبه نمره اسپیکینگ آیلتس را در جدول زیر را مشاهده کنید.

بیان روان و سلیس صحبت در محدوده زمانبندی
مکالمه بدون مکث و تردید
مکالمه بدون تصحیح خطا
توانایی درک صحبتهای ممتحن
استفاده از المان های ارتباطی
منابع واژگانی استفاده از دایره گسترده ای از واژگان و تفسیرها
رعایت نوبت و ترتیب
بکارگیری کمتر کلمات متعارف و معمول
پرهیز از خطا
گستره دستور زبان و صحت آن استفاده از ساختارهای جمله ای متنوع
استفاده از زمان های گرامری مختلف
پرهیز از خطا
تلفظ توانایی صحبت به صورت واضح و قابل فهم در طول تست
استفاده مناسب از لحن و آهنگ در صدا
لهچه نباید روی قابل فهم بودن شیوه صحبت تاثیرگذار باشد
کلمات دقیق با تلفظ صحیح

 

 در صفحه speaking descriptors که به صورت رسمی توسط وب سایت آیلتس منتشر شده است، می توانید جدول و محاسبه گر نمرات آزمون اسپیکینگ آیلتس را مطالعه کنید.

 شرح کامل نمرات آیلتس  (IELTS Band Scores)

جدول زیر شرحی از هر Band Score با اطلاعاتی راجع به سطح زبان انگلیسی مورد نیاز برای نمرات 1 تا 9 در آزمون آیلتس ارائه می دهد. 

سطح سطح زبان توضیح
1 ناکاربر در اصل هیچ توانایی برای استفاده از زبان بیش از چند کلمهٴ مجرد ندارد.
2 بی‌قاعده امکان ارتباط واقعی وجود ندارد مگر برای اطلاعات بسیار ابتدایی با استفاده از واژگان مجرد یا قالب‌های کوتاه در موقعیتهای آشنا و برای برطرف کردن نیازهای ابتدایی و فوری. مشکلات زیادی در فهم انگلیسی گفتاری و نوشتاری دارد.
3 خیلی محدود فقط می‌تواند مفهوم کلی را در موقعیتهای خیلی آشنا درک و منتقل کند. توقف‌های مکرر در هنگام ارتباط مشاهده می‌شود.
4 محدود قابلیت‌های ابتدایی محدود است به موقعیتهای آشنا. مشکلات مکرر در فهم و بیان منظور دارد. توانایی استفاده از زبان پیچیده را ندارد.
5 متوسط دارای مهارت نسبی زبان با قابلیت درک عمومی معنا در بیشتر موقعیتها می‌باشد، گرچه احتمال اشتباهات بسیار وجود دارد. باید توانایی ایجاد ارتباطات اولیه را در حوزهٴ تخصصی خود داشته باشد.
6 مؤثر علی‌رغم بعضی بی‌دقتی‌ها، عدم تناسب‌ها، و نافهمی‌ها، در کل دارای مهارت مؤثر زبانی است. قادر به استفاده و فهم زبان نسبتاً پیچیده به ویژه در موقعیتهای آشنا می‌باشد.
7 خوب مهارت کاملاً کاربردی زبان را داراست، گرچه با اشتباهات هرازگاهی در دقت، تناسب، و درک زبان همراه‌است. در کل توانایی آن را دارد که از پس زبان پیچیده برآید و استدلال‌های جزئی نگر را درک کند.
8 خیلی خوب مهارت کاملاً کاربردی زبان را داراست و تنها هرازگاهی اشتباهاتی از نظر دقت و تناسب کاربرد مرتکب می‌شود. ممکن است در موقعیتهای ناآشنا فهم کامل زبان صورت نگیرد. از پس مباحثات پیچیده و مشروح به خوبی برمی‌آید.
9 حرفه‌ای مهارت کاملاً کاربردی زبان را داراست: دقیق، صحیح، روان همراه با فهم کامل.

منبع: http://ieltsliz.com/ielts-band-scores/

علیرضا کاظمی نیا

من مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه اصفهان در رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرفتم. کارشناسی ارشد تجارت الکترونیکی را نیز در همان دانشگاه خواندم.

بیش از 12 سال سابقه تدریس انگلیسی و ترجمه دارم و مدرک آیتلس با نمره 8/5 دارم

از کودکی استعداد زیادی در زبان انگلیسی داشتم و در 17 سالگی به عنوان جوان‌ترین مدرس در آموزشگاه زبان گویش، بزرگ‌ترین آموزشگاه زبان استان اصفهان، شروع به فعالیت کردم.

بعضی از دوره‌ها و کارگاه‌هایی که به صورت آنلاین و حضوری تدریس می‌کنم: 

علاوه بر فعالیت‌های تدریس، ترجمه کتاب یکی از حوزه‌های علاقه‌مندی من است و تاکنون 6 کتاب در زمینه کارآفرینی و فناوری اطلاعات ترجمه کرده‌ام: 

در ادامه مسیر خود وب سایت آقای مترجم را هم بنیان گذاری کردم و اکنون نیز به عنوان مدیر اجرایی آن مشغول به فعالیت هستم. محل اصلی فعالیتمان هم در مرکز کارآفرینی دانشگاه اصفهان است. 

برای مطالعه رزومه کامل من و همچنین برقرار ارتباط با من، به پروفایلم در LinkedIn مراجعه کنید. 

ارسال یک نظر