مریم کریمی نوشته
ترجمه متون یکی از راه های ایجاد تعاملات فرهنگی بین ملت هاست. در واقع، ترجمه انتقال تجربه علمی و ادبی از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر است. حتی می توان با ادیت گراسمن هم‌آوا شد و گفت ترجمه امری گریزناپذیر است و هیچ انسانی و فرهنگی نمی تواند خود را از تجربه های علمی و ادبی که در صدها و بلکه بیش از یک هزار زبان زنده دنیا عرضه می شود، بی نیاز گرداند. اصل سخت وی بدین گونه است: «ترجمه برای ما درک ما از خودمان به عنوان خواننده های جدی بسیار مهم است و فقدان آثار ترجمه شده برای خواندن و پژوهش برای ما به عنوان مردان و زنان فرهیخته و تحصیل کرده قابل درک نیست. در دنیا حدود شش هزار زبان زنده وجود دارد. بیایید فرض را بر این بگذاریم که تقریبا هزار تا از آنها شکل نوشتاری دارند. حتی بااستعدادترین زبان شناسان هم نمی توانند متون ادبی پیچیده را به هزار زبان بخوانند. افراد انگشت شماری که تنها ده زبان را خوب می دانند، معمولا بهت و احترام ما را برمی انگیزند و شکی نیست که موفقیت حیرت انگیزی هم هست. گو این که، باید به یاد داشته باشیم که اگر ترجمه ای وجود نداشته باشد، همان نابغه های چند زبانه هم از هر گونه آشنایی با آثار 990 زبانی که نمی دانند، محروم خواهند شد. اگر این موضوع درمورد افرادی که استعداد زبانی دارند، صادق باشد، فکرش را بکنید که نابودی ترجمه ها بر بقیه ما چه تاثیری خواهد گذاشت. ترجمه توانایی کند و کاو و احساسات مردم جامعه یا زمانه دیگر را از طریق ادبیات در ما افزایش می دهد. به ما امکان می دهد که طعم استحاله بیگانه به آشنا را بچشیم و کوتاه زمانی بیرون از پوسته خود، بیرون از پیش داوری ها و برداشت های نادرست خود زندگی کنیم. ترجمه دنیای ما را، آگاهی ما را به شیوه ای بی شمار و وصف ناپذیر گسترش می دهد و عمق می بخشد.» یکی از نقش های اساسی ترجمه ها، جریان سازی و تحول آفرینی آنهاست و معمولا دوره های نوزایی، نوآوری و جهش های تمدنی محصول دوره های کوتاه ترجمه آثار از فرهنگ های مختلف است؛ چنانکه بی‌گمان ایجاد «عصر زرین تمدن اسلامی» در قرن سوم به بعد، ثمره «دارالحکمه ای» بود که در قرن دوم در بغداد پایه گذاری و اغلب متون علمی و ادبی از زبان های پهلوی، یونانی، سریانی و هندی به زبان عربی ترجمه شدند. همچنان که در آغاز و تداوم رنسانس و تحولات بعدی آن، ترجمه متون یونانی، لاتین، عربی و فارسی نقش تعیین کننده ای داشت.