ویرایش کتاب - آقای مترجم

ویرایش کتاب زمانی انجام می‌شود که کتاب از انگلیسی به فارسی ترجمه شده ولی ممکن است نیاز به اصلاحاتی داشته باشد. هزینه ویرایش کتاب می‌تواند متغیر باشد و به میزان ویرایش مورد نیاز در آن کتاب خاص وابسته‌ است. اگر ایراد‌های متن در حدی باشد که قابل برطرف کردن باشد، متن کتاب توسط مترجم متخصص ویرایش می‌شود. در غیر این صورت به ترجمه مجدد کتاب از انگلیسی به فارسی نیاز است. ویرایش تخصصی موارد مختلفی را شامل می‌شود. بر این اساس، خدمات ویرایش در دو سطح ارایه می‌شود.

  1. ویرایش سطحی: برطرف کردن ایرادهای گرامری و نگارشی عمده متن کتاب
  2. ویرایش کامل: برطرف کردن تمام ایرادهای گرامری و نگارشی متن تخصصی مقاله مطابق با اصول نگارش کتاب، جایگزین کردن واژه های مناسب

با توجه به آن که هزینه ویرایش کتاب متغیر است، نمی‌توان پیش از بررسی و ارزیابی متن، قیمت دقیق برای آن مشخص کرد. پس از ثبت سفارش ترجمه کتاب، هزینه برآورد و به شما اطلاع داده‌خواهد شد.

پس سفارش ویرایش خود را ثبت کنید و منتظر اعلام قیمت بمانید.

ویژگی های طرح های مختلف ترجمه انگلیسی به فارسی

  1. ترجمه برنزی: ترجمه توسط مترجم انگلیسی به فارسی دارای حداقل دو سال سابقه ترجمه متن های تخصصی متخلف، قیمت متعادل، کیفیت متوسط
  2. ترجمه نقره ای: ترجمه توسط مترجم انگلیسی به فارسی دارای حداقل پنج سال سابقه ترجمه متن های تخصصی مختلف و مسلط به ترجمه یک حوزه تخصصی، قیمت منصفانه، کیفیت خوب
  3. ترجمه طلایی: ترجمه توسط مترجم انگلیسی به فارسی تحصیل کرده در رشته مرتبط با موضوع مقاله و دارای حداقل پنج سال سابقه ترجمه تخصصی، قیمت منصفانه، کیفیت عالی

سفارش دهید

سفارش ویرایش کتاب خود را ثبت کنید.

سایر خدمات سایت ترجمه آقای مترجم

آقای مترجم در شبکه های اجتماعی

آقای مترجم را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.