*** در حال حاضر این خدمات ارائه نمی‌شود :)

ویرایش کتاب زمانی انجام می‌شود که کتاب از انگلیسی به فارسی ترجمه شده ولی ممکن است نیاز به اصلاحاتی داشته باشد. هزینه ویرایش کتاب می‌تواند متغیر باشد و به میزان ویرایش مورد نیاز در آن کتاب خاص وابسته‌ است. اگر ایراد‌های متن در حدی باشد که قابل برطرف کردن باشد، متن کتاب توسط مترجم متخصص ویرایش می‌شود. در غیر این صورت به ترجمه مجدد کتاب از انگلیسی به فارسی نیاز است. ویرایش تخصصی موارد مختلفی را شامل می‌شود. بر این اساس، خدمات ویرایش در دو سطح ارایه می‌شود.

  1. ویرایش سطحی: برطرف کردن ایرادهای گرامری و نگارشی عمده متن کتاب
  2. ویرایش کامل: برطرف کردن تمام ایرادهای گرامری و نگارشی متن تخصصی مقاله مطابق با اصول نگارش کتاب، جایگزین کردن واژه های مناسب

با توجه به آن که هزینه ویرایش کتاب متغیر است، نمی‌توان پیش از بررسی و ارزیابی متن، قیمت دقیق برای آن مشخص کرد. پس از ثبت سفارش ویرایش کتاب، هزینه برآورد و به شما اطلاع داده‌خواهد شد.

پس سفارش ویرایش خود را ثبت کنید و منتظر اعلام قیمت بمانید.

سایر خدمات آقای مترجم