سپیده حاتمی - مترجم تخصصی - آقای مترجم

مترجم

متولد 1369/11/07

تحصیلات کارشناسی: مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه اصفهان

تحصیلات کارشناسی ارشد: ادبیات زبان انگلیسی دانشگاه شیراز (دانشجو)

سابقه فعالیت تخصصی: 6 سال سابقه ترجمه

زمینه های کاری: مدیریت، روان شناسی، زبان شناسی، ادبیات

سوابق کاری: 

Sepide-Hatami

بازگشت به اعضای آقای مترجم

آقای مترجم در شبکه های اجتماعی

آقای مترجم را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.