صفیه کارگر - مترجم تخصصی - آقای مترجم

مترجم

متولد 1362/02/24

تحصیلات کارشناسی: زیست شناسی دانشگاه پیام نور اصفهان

تحصیلات کارشناسی ارشد: بافت شناسی و جنین شناسی دانشگاه ارومیه

سابقه فعالیت تخصصی: 3 سال سابقه ترجمه

زمینه های کاری: زیست شناسی، صنایع غذایی و مدیریت

Safie-Kargar

بازگشت به اعضای آقای مترجم

 

آقای مترجم در شبکه های اجتماعی

آقای مترجم را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.