پرک نجومی - مترجم تخصصی - آقای مترجم

مترجم

متولد 1370/05/16

تحصیلات کارشناسی: مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه اصفهان

تحصیلات کارشناسی ارشد: آموزش زبان انگلیسی دانشگاه اصفهان

سابقه فعالیت تخصصی: 7 سال سابقه ترجمه

زمینه های کاری: مکانیک، ادبیات فارسی، مدیریت، برق

سوابق: ترجمه شفاهی در شرکت بنیان کالا شیمی و کارخانه آجر ساحل 1

Parak-Nojoomi

بازگشت به اعضای آقای مترجم

آقای مترجم در شبکه های اجتماعی

آقای مترجم را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.