نیلوفر بغداد - مترجم تخصصی - آقای مترجم

مترجم

متولد 1372/04/05

تحصیلات کارشناسی: حسابداری دانشگاه راغب اصفهانی

تحصیلات کارشناسی ارشد: روان شناسی بالینی دانشگاه اسفهان (دانشجو)

سابقه فعالیت تخصصی: 3 سال سابقه ترجمه

زمینه های کاری : حسابداری، روان شناسی

Niloofar-Baghdad

بازگشت به اعضای آقای مترجم

آقای مترجم در شبکه های اجتماعی

آقای مترجم را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.