فاطمه سلیمانی - مترجم تخصصی - آقای مترجم

مترجم

متولد 1369/06/27

تحصیلات کارشناسی: مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه اصفهان

تحصیلات کارشناسی ارشد: ادبیات زبان انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی

سابقه فعالیت تخصصی: 4 سال سابقه ترجمه

زمینه های کاری: زیست شناسی، صنایع غذایی و مدیریت

Fateme-Soleimani

بازگشت به اعضای آقای مترجم

آقای مترجم در شبکه های اجتماعی

آقای مترجم را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.