فریبا آزادیخواه - مترجم تخصصی - آقای مترجم

مترجم

متولد 1375/04/12

تحصیلات: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (دانشجو)

سابقه فعالیت تخصصی: 6 ماه سابقه ترجمه

زمینه های کاری: روان شناسی، مدیریت، حقوق

Fariba-Azadikhah

بازگشت به اعضای آقای مترجم

آقای مترجم در شبکه های اجتماعی

آقای مترجم را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.