بهاره نوری - مترجم تخصصی - آقای مترجم

مترجم

متولد 1374/09/03

تحصیلات کارشناسی: آموزش زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان (دانشجو)

سابقه فعالیت تخصصی: 1 سال سابقه ترجمه

زمینه های کاری: مدیریت، روان شناسی، بهداشت و کامپیوتر

Bahare-Noori


بازگشت به اعضای آقای مترجم

آقای مترجم در شبکه های اجتماعی

آقای مترجم را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.