زهرا زین العابدینی - کارشناس نرم افزار - آقای مترجم

کارشناس تولید نرم افزار

متولد 1374/08/13

تحصیلات کارشناسی: مهندسی فناوری اطلاعات (IT) دانشگاه اصفهان (دانشجو)

 Zahra-Zeinolabedini

بازگشت به اعضای آقای مترجم

آقای مترجم در شبکه های اجتماعی

آقای مترجم را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.