تیم مدیریت

نگین احقر بازرگان
نگین احقر بازرگانهم بنیان گذار و مدیر توسعه کسب‌و‌کار سایت آقای مترجم
علیرضا کاظمی نیا
علیرضا کاظمی نیاهم بنیان گذار و مدیر اجرایی سایت آقای مترجم

تیم دیجیتال

زهرا زین العابدینی
زهرا زین العابدینیکارشناس فنی
یاسمین صدری
یاسمین صدریکارشناس بازاریابی
فاطمه محمدی
فاطمه محمدیکارشناس تولید محتوا

تیم ترجمه

شراره حکما
شراره حکمامترجم ارشد
محمد رهبان
محمد رهبانمترجم ارشد
پرک نجومی
پرک نجومیمترجم
مریم آقاییمترجم
آرام حسینی
آرام حسینیمترجم
لعیا خیام باشی
لعیا خیام باشیمترجم
مرجان قدسی‌زاده
مرجان قدسی‌زادهمترجم