اعضای مجموعه آقای مترجم - آقای مترجم

اعضای مجموعه آقای مترجم

تیم مدیریت

 

هم بنیان گذار و مدیر منابع انسانی

Negin-Bazargan
 
نگین بازرگان
   

هم بنیان گذار و مدیر اجرایی

 
علیرضا کاظمی نیا

تیم فنی

   

مدیر فنی

 
زهرا ابراهیمی
   

کارشناس تولید نرم افزار

 
زهرا زین العابدینی

تیم بازاریابی و توسعه بازار

   

کارشناس بازاریابی و توسعه بازار

 
بهاره ترابی
   

کارشناس تولید محتوا

 
منصوره محمد زمانی
   

کارشناس تولید محتوا

 
علی عشقی

تیم ترجمه تخصصی

   

مترجم تخصصی

 
فریبا آزادیخواه
   

مترجم تخصصی

 
مریم آقایی
   

مترجم تخصصی

 
مهتاب ابراهیم زاده

            

   

مترجم تخصصی

 
نیلوفر بغداد
   

مترجم تخصصی

 
محمود بیات
   

مترجم تخصصی

 
حوری تسلیمی
   

مترجم تخصصی

 
سپیده حاتمی
   

مترجم تخصصی

 
فاطمه سلیمانی
   

مترجم تخصصی

 
صفیه کارگر
  

مترجم تخصصی

 
پرک نجومی
   

مترجم تخصصی

 
بهاره نوری
   

مترجم تخصصی

 
مهشید یونسی

آقای مترجم در شبکه های اجتماعی

آقای مترجم را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.