منصوره زمانی - کارشناس تولید محتوا - آقای مترجم

کارشناس بازاریابی و توسعه بازار

متولد 1376/06/26

تحصیلات کارشناسی: مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان (دانشجو)

سابقه فعالیت تخصصی: 9 ماه سابقه تولید و ارزیابی محتوا

سوابق کاری:  سردبیر فصلنامه تخصصی مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان

Mansoore-Zamani

بازگشت به اعضای آقای مترجم

آقای مترجم در شبکه های اجتماعی

آقای مترجم را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.