بهاره ترابی - کارشناس بازاریابی - آقای مترجم

کارشناس بازاریابی و توسعه بازار

متولد 1374/01/03

تحصیلات کارشناسی: مهندسی فناوری اطلاعات (IT) دانشگاه اصفهان (دانشجو)

 Bahare-Torabi

بازگشت به اعضای آقای مترجم

آقای مترجم در شبکه های اجتماعی

آقای مترجم را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.