منشور اخلاقی - آقای مترجم

 منظور از اخلاق، اصول، قوانین و معیارهایی است که بر فعالیت­ های حرفه­ ای افراد شاغل در یک زمینه خاص نظارت می­ کنند. هدف آن­ ها تعیین درستی یا نادرستی اقدام­ های فرد حرفه­ ای و تأثیر نتایج خوب یا بد این اقدام ­ها است. آقای مترجم متعهد به پیروی از منشور اخلاقی مترجمین است و به این ترتیب قابل اعتماد بودن خود را به افراد نشان می­ دهد. اصول منشور اخلاقی آقای مترجم، برگرفته از منشور اخلاقی مترجمین، به شرح زیر هستند:

1- حرفه­ ای­ گری: آقای مترجم و تیم او از معیارهای برتر رفتاری پیروی کرده و در مکالمه­ های حضوری، تلفنی و نوشتاری ادب را رعایت می­ نمایند. آن­ ها از محدودیت­ های خود آگاه هستند و تنها کارهایی را قبول می­ کنند که مهارت انجامشان را داشته باشند. به علاوه، سفارش­ های مشتریان در زمان توافق­ شده تحویل می ­گردند.

2- شایستگی: آقای مترجم و تیم او مهارت­ های خود را به صورت مستمر، از طریق تمرین، آموزش و تعامل با دیگر مترجم ­ها تقویت می­ کنند.

3- آگاهی فرهنگی: آقای مترجم و تیم او از تفاوت­ های فرهنگی موجود بین زبان­ های انگلیسی و فارسی آگاه هستند و در صورت تأثیرگذاری این تفاوت­ها در ترجمه، موضوع را به مشتری اطلاع می دهند.

4- محرمانگی: اطلاعات مشتری ­ها شامل متن­ ها و سفارش­ های آن­ ها نزد آقای مترجم محرمانه هستند و این اطلاعات تنها در موارد خاصی مثل حفظ جان افراد یا دریافت درخواست کتبی از مراجع ذی­صلاح افشا خواهند شد.

5- بیطرفی: آقای مترجم و تیم او بی ­طرفی خود را در انجام ترجمه حفظ می­ کنند و سفارش ­هایی که با قصد و نیت ­های خاص ثبت شوند را نمی ­پذیرند.

 6- دقت و کامل بودن: آقای مترجم و تیم او سفارش پذیرفته ­شده را به صورت کامل، با حفظ معنی و مفهوم متن اصلی انجام می­ دهند. آن­ ها از خلاصه کردن، ترجمه انتخابی و حذف کردن بخش­ هایی از متن اصلی پرهیز می ­کنند.

 7- رعایت مرزهای ترجمه: آقای مترجم و تیم او نقش خود را به ترجمه محدود کرده و از اعمال نظرها و باورهای شخصی خود در ترجمه خودداری می­ نمایند. آن­ ها در مواردی که از حیطه تخصصشان خارج باشد، حتی به درخواست مشتری نیز، مشاوره­ ای ارائه نمی ­دهند. 

آقای مترجم در شبکه های اجتماعی

آقای مترجم را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.