مریم کریمی نوشته
اگر مقاله علمی ما از مجله مورد نظرمان پذیرش نگیرد یا به اصطلاح ریجکت شود، چه باید بکنیم؟ چرا یک مقاله ریجکت می‌شود؟ چه چیزی باعث پذیرش یا عدم پذیرش یک مقاله در ژورنال های تخصصی است؟

آقای مترجم پیش از این شما را با ساختار و نحوه نوشتن مقاله و نوشتن بخش های مختلف مقاله آشنا کرد. اما اگر همه این مرحله ها را گذراندیم، مقاله خود را برای یک ژورنال تخصصی معتبر ارسال کردیم و مقاله ریجکت شد، چه کنیم؟ یا بهتر بگویم چه کنیم که مقاله ما ریجکت نشود؟ آقای مترجم امروز همراه شما است تا دلایل ریجکت شدن یک مقاله را بررسی کند. ریجکت شدن یک مقاله به معنای بی ارزش بودن آن نیست. گاه ایرادهایی که داوران به مقاله شما می‌گیرند باعث می‌شود در آینده مقاله‌های بهتر و پربارتری بنویسید.

1. اگر مقاله شما قبل از آغاز فرایند داوری ریجکت شود، به دلیل ناهم‌خوانی موضوع مقاله با موضوع های تخصصی ژورنال مورد نظر است. در این مرحله سردبیر مقاله را بدون خواندن و داوری رد می کند. بهتر است پیش از ارسال مقاله برای یک مجله موضوع ها و محورهای تخصصی آن مجله را از طریق وب سایت مجله بررسی کنید.

2. اگر مقاله ای را که به زبان انگلیسی نوشته‌اید یا ترجمه کرده‌اید، ضعف‌های ترجمه و زبان داشته باشد، مقاله شما رد می‌شود. برای جلوگیری از ریجکت شدن مقاله به دلیل ضعف زبان ترجمه آن را به مترجم های تخصصی فارسی به انگلیسی آقای مترجم بسپارید.

3. اگر موضوع مقاله شما تکراری باشد و پیش از این مقاله‌های فراوانی در آن موضوع چاپ شده باشد، به احتمال زیاد مقاله شما ریجکت می شود. برای نوشتن مقاله های علمی به موضوع های جدید و به روز بپردازید.

4. اگر چارچوب یک مقاله علمی را رعایت نکنید هم مقاله ریجکت خواهد شد. برای نگارش یک مقاله علمی باید اصول خاصی را مورد توجه قرار دهید که پیش از این در مطلب ساختار مقاله علمی به آن اشاره شد. 

5. بی ارتباط بودن بخش های مختلف مقاله از دیگر دلایل ریجکت شدن آن است. اگر در بخش مقدمه، داده های خام و تجزیه و تحلیل آن ها اطلاعاتی ارایه کنید اما نتیجه گیری شما ارتباطی با سایر بخش ها نداشته باشد، فرایند پژوهش غلط است و مقاله ریجکت می شود.

6. دلیل دیگری که به ریجکت شدن یک مقاله علمی منجر می شود، اشتباه بودنِ متدولوژی و روش تحقیق است. اگر در یک پژوهش میدانی از جامعه هدف درست کمک نگیرید یا مثلا در یک پژوهش آزمایشگاهی متغیرهای خود را درست انتخاب نکنید، مقاله شما پذیرش نمی گیرد.

7. خوشبختانه امروزه تاکید فراوانی بر قانون کپی رایت می شود. اگر مجله‌ای مقاله شما را فاقد ارجاعات مناسب، کپی شده و دارای عبارت های سرقت علمی بداند، مقاله ریجکت خواهدشد. 

8. استفاده از منابع قدیمی هم از دلایل ریجکت شدن یک مقاله علمی است. باید از منابع به روز رشته تخصصی خود مطلع باشید و برای نگارش مقاله از آن‌ها کمک بگیرید.

9. اگر پیشینه پژوهش را کامل و دقیق ننویسید هم ممکن است مقاله ریجکت شود. کامل ننوشتن پیشینه یا ذکر نکردن همه منابع این فکر را به ذهن متبادر می کند که شما قصد سرقت علمی داشته اید.

مطلب امروز آقای مترجم شما را با دلایل رد شدن یک مقاله علمی آشنا کرد. دقت داشته باشید که رد شدن مقاله به معنای بی ارزش بودن آن نیست. می توانید اشکال ها را رفع کنید و دوباره آن را برای همان مجله یا مجله دیگری ارسال کنید.

مریم کریمی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی هستم. دوره کارشناسی را در دانشگاه اصفهان و کارشناسی ارشد را در دانشگاه الزهرا گذراندم. زبان، ادبیات، فرهنگ و هنر کشورهای مختلف برایم جذابند.

 زبان انگلیسی را در موسسه گویش آموختم و هم اکنون درحال یادگیری زبان عربی در کانون زبان ایران هستم.

ارسال یک نظر