مریم کریمی نوشته
پس از نگارش یک مقاله علمی پژوهشی درگیری ذهنی نویسنده چاپ آن مقاله خواهد بود. مقاله خود را برای چه ژورنال هایی بفرستیم؟ چگونه در مصاحبه دکتری یا مصاحبه های کاری بالاترین امتیاز یک مقاله را کسب کنیم؟ چگونه بنویسیم که ژورنال های معتبر به مقاله ما پذیرش دهند؟ چه ژورنال هایی بهتر هستند؟ چگونه بفهمیم کدام ژورنال معتبر و کدام غیر معتبر است؟ آقای مترجم امروز به ملاک های یک ژورنال معتبر می پردازد.

همان طور که پیش از این گفتیم ISI یک سامانه رتبه بندی ژورنال است. این سامانه پس از بررسی مجله های علمی به آن ها امتیاز می دهد. امتیاز مجله ها بر امتیاز مقاله شما تاثیرگذار هستند. یکی از نکته های مورد توجه ISI ضریب تاثیر است. ضریب تاثیر یا Impact Factor به معنای میزان ارجاع دهی در یک دوره زمانی به مقاله های چاپ شده در یک مجله خاص است. موسسه ISI این دوره زمانی را دو سال در نظر می گیرد. هرچه ضریب تاثیر یا ایمپکت فکتور بالاتر باشد، مجاله معتبرتر است.

ضریب تاثیر چه اهمیتی برای ما دارد؟

از آن جا که ضریب تاثیر برای نویسنده و مقاله بررسی نمی شود و فقط مجله ها را رتبه بندی می کند، ممکن است به نظر برسد هنگام ارسال یک مقاله اهمیتی ندارد ضریب تاثیر یا Impact Factor آن مجله چند است. باید توجه داشته باشیم اگر مجله ای ضریب تاثیر پایینی داشته باشد ممکن است از لیست مجله های ISI خارج شود. علاوه بر آن بسیاری از مجله ها یا همایش های غیر معتبر هستند که ادعای چاپ مقاله در مجله های ISI را دارند. پس باید از ضریب تاثیر یک مجله آگاه باشیم و سپس نسبت به ارسال مقاله برای آن مجله تصمیم بگیریم.

چگونه ضریب تاثیر را تشخیص دهیم؟

ما به عنوان یک پژوهشگر نمی توانیم زمانی برای بررسی میزان ارجاع ها به مقاله های یک مجله صرف کنیم. اما موسسه های علمی مانند ISI با ابزار سنجشی خود این کار را انجام می دهند. یافته های ISI محرمانه نیستند و برای ما هم در دسترس هستند. با کمک دو وب سایت زیر می توانیم از ضریب تاثیر مجله های مختلف آگاه شویم:

 کدام مجله ها در سال 2017 بیشترین ضریب تاثیر را داشته اند؟

از سال 2017 صحبت می کنیم چون گزارش های مرتبط به سال 2018 هنوز منتشر نشده اند. علاوه بر این توجه داشته باشید که ضریب تاثیر سال 2017 از میزان ارجاع های سال های 2015 و 2016 به دست آمده است.

  • Kaveripakkam College Journal of Management Research

بیشترین ضریب تاثیر را در میان مجله های مدیریت داشته است. این میزان 1/8 بوده است. پس برای ارسال مقاله های مدیریت این مجله را در اولویت قرار دهید.

  • International Journal of Electrical Engineering & Technology (IJEET)
  • International Journal of Electrical and Electronics Engineering Research and Development (IJEEERD)
  • Journal of Electrical Engineering & Technology (JEET)
  • Journal of Energy and Power Engineering

این چهار ژورنال تخصصی مهندسی برق و مهندسی الکترونیک به ترتیب با ضریب تاثیر 1/8، 9/5، 8/1 و 9/0 بیشترین ایمپکت فکتور را در میان مجله های علمی مهندسی برق  و الکترونیک در سال 2016 داشته اند و معتبرترین مجله های این حوزه به شمار می آیند.

  • International Journal of Research in Arts and Social Sciences

ژورنال بین المللی پژوهش های هنر و علوم اجتماعی با ضریب تاثیر9/2 موثرترین مجله علمی در حوزه علوم اجتماعی سال های اخیر است.

می توانید با مراجعه به وب سایت هایی که پیش از این معرفی کردیم، معتبرترین مجله های حوزه تخصصی خود را بیابید.

در مطلب امروز با ضریب تاثیر (impact factor)، تاثیر آن در رتبه بندی مجله های علمی، چند وب سایت برای به دست آوردن ضریب تاثیر مجله ها و چند مجله معتبر آشنا شدیم. اگر ضریب تاثیر هنوز برای شما مبهم است، سوال های خود را از ما بپرسید.

دیگر مطالب مرتبط با مقاله نویسی: