فهرست کتاب هایی که هر کارآفرینی باید بخواند- بخش اول

فهرست کتاب هایی که هر کارآفرینی باید بخواند- بخش اول

اگر به فکر راه‌اندازی یک استارتاپ هستید، پیش از شروع کسب و کار باید اطلاعاتی کسب کنید. با تجر...
ادامه مطلب...
ترجمه کتاب «رشد ناب (Scaling Lean)»

ترجمه کتاب «رشد ناب (Scaling Lean)»

یک کتاب دیگر درباره‌ سنجه‌های رشد استارتاپ‌ها؟ چه دلیلی دارد که بخواهیم کتاب جدیدی به یک قفسه‌ پر از کتاب،...
ادامه مطلب...