نمایش موارد بر اساس برچسب: جمع سپاری

27 فروردين 1396

جمع سپاری ترجمه

جمع سپاری فرآیندی است که طی آن نیروی کاری مجموعه ای بزرگ از افراد برای انجام کارهای بزرگ استفاده می شود. به این ترتیب، هر فرد سهم کوچکی از کل کار را انجام می دهد. از تجمیع تلاش های تمام افراد، خروجی مورد نظر به دست می آید. اصلی ترین مزایای جمع سپاری کاهش هزینه، افزایش سرعت، افزایش کیفیت و انعطاف پذیری، مقیاس پذیری زیاد و تنوع مهارت ها هستند.