نمایش موارد بر اساس برچسب: ترجمه طلایی ویژه

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی مدیریت محیط زیست با موضوع سلامت و ایمینی HSE 
ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی مهندسی صنایع با موضوع گسسته سازی داده ها