23 نکته مهم در گرامر زبان انگلیسی

23 نکته مهم در گرامر زبان انگلیسی

شاید فکر کنید تسلط به گرامر انگلیسی مهم نیست و فقط کافی است منظورتان را به هر نحوی که شده منتقل کنید. حتی ...
ادامه مطلب...
آزمون آیلتس (IELTS) چیست؟

آزمون آیلتس (IELTS) چیست؟

IELTS (سرنام International English Language Testing System) گسترده ترین آزمون زبان انگلیسی است که هر ساله با حضور بیش...
ادامه مطلب...