نمایش موارد بر اساس برچسب: نمونه ترجمه فارسی به انگلیسی

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی رشته مدیریت بازرگانی با موضوع خرید آنلاین 
ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی مهندسی فناوری اطلاعات با موضوع مذاکره الکترونیکی 
ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی مهندسی فناوری اطلاعات با موضوع حریم خصوصی 
ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی مهندسی کامیپوتر (IT) با موضوع امنیت اطلاعات 
ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی مهندسی کامپیوتر (IT) با موضوع امنیت اطلاعات 
ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی مدیریت محیط زیست با موضوع ارزیابی عملکرد HSE 
ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی مدیریت محیط زیست با موضوع سلامت و ایمینی HSE 
ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی مهندسی صنایع با موضوع گسسته سازی داده ها 
ویرایش زبانی مقاله تخصصی مهندسی شیمی با موضوع بهبود عملکرد یک فرآیندHSE