مریم کریمی نوشته
مقاله نویسی یکی از مهم ترین بخش های تحصیلات تکمیلی است. باید برای هر درس مقاله ای نوشت. چه بهتر که این مقاله ها در حدی قوی و منسجم باشند که به راحتی بتوان آن ها را در مجله های ISI و علمی پژوهشی چاپ و منتشر کرد. 

پیش از این با ساختار کلی مقاله آشنا شدیم. در مطلب امروز آقای مترجم می آموزیم که در نوشتن هر بخش از مقاله به چه نکته هایی باید توجه کنیم.

1- عنوان

عنوان اولین بخش مقاله است که داور آن را می بیند و بررسی می کند. مخاطب هم با دیدن عنوان مقاله تصمیم می گیرد آن را بخواند یا خیر. عنوان باید؛

 •  توصیف کننده هدف مقاله باشد.
 •  متغیرهای پژوهش را در بر بگیرد.
 •  واضح باشد تا همه به راحتی آن را درک کنند.
 • عنوان باید یک عبارت باشد، تا جایی که ممکن است از جمله های خبری یا پرسشی برای نوشتن عنوان استفاده نکنید.
 • واژه های اختصاری و فرمول ها را در عنوان نیاورید.
 • واژه های تکراری و هم معنا را در عنوان نیاورید.
 • از انتخاب عنوان های شاعرانه پرهیز کنید، با این عنوان ها مخاطب متوجه موضوع و محتوای مقاله شما نمی شود.
 • از ارایه اطلاعات اضافی در عنوان بپرهیزید. مثلا اگر نتیجه پژوهش شما به مکان وابسته نیست، مکان انجام پژوهش را ذکر نکنید.  

2- چکیده

پس از عنوان، چکیده مهم ترین بخش یک مقاله است. داوران بخش چکیده را به دقت می خوانند و ارزیابی می کنند. مخاطب هم معمولا پس از مطالعه چکیده تصمیم به خواندن یا نخواندن ادامه مقاله می گیرد. در نوشتن چکیده مقاله به این نکته ها توجه کنید؛

 • در بخش چکیده از نقل قول استفاده نکنید، همه چیز را با زبان و قلم خود توضیح دهید.
 • چکیده باید مانند اسمش چکیده ای از متن اصلی مقاله باشد، در حدی که خواننده از مطالعه اصل مقاله بی نیاز باشد.
 • منابع را چکیده نیاورید. جای ارجاع های درون متنی هم در چکیده نیست.
 • متن اصلی مقاله را در چکیده کپی نکنید.
 • مسئله پژوهش را در یک جمله توضیح دهید. 
 • هدف از پژوهش را در دو جمله بنویسید.
 • روش انجام پژوهش را نیز در دو جمله بنویسید.
 • یافته های پژوهش خود را در دو جمله توضیح دهید.
 • نتیجه گیری پژوهش را هم در یک جمله بیاورید.
 • تعداد کلمه های مجاز برای نوشتن چکیده در مجله های متفاوت با هم فرق دارد. این تعداد از 75 کلمه تا 250 کلمه متغیر است.

3- کلمات کلیدی

کلمه های کلیدی 3 تا 5 کلمه هستند که در انتهای بخش چکیده قرار می گیرند. کلید واژه ها تاثیر نامحسوس اما قدرتمندی دارند. معمولا مخاطب براساس کلیدواژه های مقاله تصمیم به خواندن آن نمی گیرد، اما آن چه مخاطب جستجو کرده و به مقاله شما رسیده، همه یا بخشی از کلیدواژه های مقاله یا واژه های نزدیک به آن ها بوده است. معمولا واژه های اصلی پژوهش شما در عنوان و چکیده آمده است پس می توانید از این دو بخش استفاده کنید. البته می توانید از واژه هایی که در این دو بخش نیامده هم کمک بگیرید. کلید واژه ها در حقیقت خلاصه مقاله شما در چند واژه هستند.

 • واژه های اصلی پژوهش خود را در این بخش بیاورید. 
 • کلید واژه ها از کلی به جزیی مرتب می شوند.

4- مقدمه

 • مقدمه باید اطلاعات کلی را به مخاطب ارایه کند و او را برای مطالعه مطالب اصلی مقاله آماده کند. 
 • در این بخش باید مسئله پژوهش را به طور کامل توضیح دهیم. اهمیت و ضرورت پژوهش را توضیح دهید.
 •  پیشینه تحقیق هم در همین بخش ارایه می شود. پیشینه تحقیق، کتاب ها، مقاله ها و پایان نامه هایی را در بر می گیرد که پیش از این درمورد موضوع مقاله شما نوشته شده اند. این منابع به ترتیب تاریخی از قدیم به جدید مرتب می شوند و باید توضیح دهید وجه تمایز مقاله شما از هرکدام چیست. 
 • سپس فرضیه های مقاله خود را بنویسید. 
 • نگارش مطالب مقدمه از کلیات به سمت جزییات است.

5- روش شناسی

روش کار بخش مهمی از مقاله است. به خصوص در پژوهش های آزمایشگاهی، اگر شما در این بخش کار اشتباهی انجام داده باشید، دیگر قابل تغییر و اصلاح نیست. روش کار باید به گونه ای دقیق و جزیی توصیف شود که اگر شخص دیگری همین روش را انجام دهد، به نتایجی مشابه نتیجه پژوهش شما برسد. در این بخش باید جامعه آماری خود را به صورت دقیق توصیف کنید و آن ها را دسته بندی کنید. ابزارهای پژوهشی خود را معرفی کنید و شیوه های جمع آوری داده را توضیح دهید.

6- یافته های پژوهش

در این بخش به شیوه تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش می پردازیم. یافته ها را در دو بخش به صورت خلاصه و سپس به صورت تفصیلی ارایه می کنیم. در این بخش فقط نتیجه های پژوهش را ارایه می دهیم و در بخش بعدی به تجزیه و تحلیل می پردازیم. در ارایه نتایج پژوهش سوگیری های شخصی را کنار بگذارید. 

7- بحث و نتیجه گیری

ساختار این بخش برعکس بخش مقاله از جزییات به سمت کلیات است. در بخش بحث، به ارایه دوباره نتیجه های پژوهش می پردازیم. سپس آن ها را توضیح می دهیم. در ادامه آن ها را با نتایج پژوهش های پیشین مقایسه می کنیم. در مرحله بعد باید توضیح دهیم که چرا این نتایج را بدست آورده ایم. سپس همه یافته ها را در بخش نتیجه گیری خلاصه می کنیم و محدودیت های پژوهش خود را هم توضیح می دهیم. در این بخش می توان پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده ارایه کرد.

ساختاری که توضیح دادیم مرتبط با مقاله های  ISI و علمی پژوهشی است. در مقاله های مروری بخش های 5، 6 و 7 در یک بخش ادغام می شوند و به صورت کلی تر درمورد آن ها صحبت می شود.

8- منابع

در بخش منابع کتاب ها، مقاله ها، پایان نامه و پایگاه های آنلاین را از هم جدا کنید. همچنین باید منابع زبان های مختلف را از هم جدا کرد. زبان های مختلف به طور کلی به سه دسته فارسی، لاتین و عربی تقسیم می شوند.

امروز با جزییات نوشتن هر بخش از یک مقاله علمی آشنا شدیم. یاد گرفتیم در نوشتن هر بخش به چه نکته هایی باید توجه کنیم و از انجام چه اشتباه هایی پرهیز کنیم. با همراهی آقای مترجم می توانید یافته های پژوهشی خود را در قالب مقاله های ISI منتشر کنید و در مسیر تحصیلات تکمیلی موفق باشید.