ترجمه ماشيني براي ترجمه يك  كلمه يا فهميدن يك مقاله مناسب است. اين ابزار‌ها در دسترس، سريع و رایگان هستند و به همین دلیل بسيار کارآمد هستند. ولی تفسیر کردن یک متن به کمک ترجمه ماشینی امکان پذیر نیست. ماشين ها توانایی برداشت زمینه‌های فرهنگي متن را ندارند و اغلب ترجمه تحت‌الفظي حكايات، نکته‌ها و استعاره‌ها را ارایه می دهند.

ترجمه ماشینی

با وجود پيشرفت بسیار تكنولوژي، تا کنون هيچ ماشيني نتوانسته به اندازه فردی بومی بر یک زبان مسلط باشد و به همين دليل است که ما در زمینه ترجمه مطمین هستیم ماشين‌ها هرگز به طور كامل جايگزين مترجم‌هاي انساني نخواهند شد.

مترجم‌هاي انساني نه تنها مي‌توانند تفاوت‌هاي تطبیق دو زبان را درك كنند، بلکه با آگاهی از موضوع‌های مختلف، مي‌توانند لحن و منظور ترجمه را به خوبی منتقل کنند.

اگر مترجم ترکیبی از آگاهی و تخصص بر زبان مبدا را داشته باشد، می‌تواند در ترجمه کردن، خلاق باشد به گونه‌ای که مطمین باشیم متن ترجمه شده آماده ارایه به مخاطب خود است. اگر اين مهارت را خلاقیت داشتن یا حرفه‌ای بودن بدانیم، فقط یک انسان مي‌تواند تضمين كند که ترجمه نهایی مناسب هدف مورد نظر هست یا نه. نه فقط یک انسان، بلکه یک ابر‌انسان!

ترجمه نباید مانعی برای ورود به عرصه‌های جهانی باشد. به همین علت آقای مترجم سعی می‌کند با مهارت مترجم‌های حرفه‌ای خود به مخاطبانش کمک کند، در این عرصه‌ها حضور داشته‌باشند. مترجم‌های آقای مترجم که دانش‌آموختگان دانشگاه‌های مطرح کشور هستند، در زمینه‌های تخصصی خود فعالیت ترجمه انجام می‌دهند. بنابراین، در صورت ثبت سفارش ترجمه در وب‌سایت آقای مترجم، از انتقال درست مفاهیم تخصصی و جایگزینی واژه‌های تخصصی مناسب در متن مطمین باشید.