مریم کریمی نوشته
  اشتباه ها در یادگیری زبان خارجی، مانند دست انداز هستند. هنگام رانندگی اگر ندانیم کدام قسمت جاده دست انداز دارد، مدام سرمان به سقف می خورد! اما اگر جای دست اندازها را بلد باشیم، می توانیم با آرامش رانندگی کنیم. یاد گرفتنِ اشتباه های رایج در یادگیری زبان، باعث می شود تجربه های دیگران را دوباره تجربه نکنیم. دقت بیشتری داشته باشیم و بهتر، راحت تر و سریع تر زبان را یاد بگیریم.

در بخش اول 12 اشتباه خنده دار هنگام یادگیری زبان، از اهمیتِ دانستنِ خطاهای رایج صحبت کردیم. تفاوت خطا و اشتباه را با هم مرور کردیم. سپس به دو مورد از اشتباه های رایج در یادگیری زبان اشاره کردیم. این دو اشتباه عبارت بودند از؛

  • 1. استفاده از زمان های غلط
  • 2. استفاده اشتباه از کلمه ها

در ادامه به بررسی دیگر اشتباه های رایج هنگام یادگیری زبان می پردازیم؛

اشتباه های رایج هنگام یادگیری زبان

3. تناسب فعل و فاعل

متناسب با زبانی که می خواهید یاد بگیرید، فعل ها و فاعل های متفاوتی خواهید داشت. باید دقت کنید که فعل و فاعلی که به کار می برید با هم تناسب داشته باشند. 

مثلا ممکن است زبان آموزی هنگام یادگیری زبان انگلیسی بگوید :«they eats». در این جا فعل مفرد را با فاعل جمع آورده است. این اشتباه رایج با تمرین های فراوان در نوشتار و گفتار به سادگی قابل حل است. 

4. تطابق جنسیت

در بسیاری از زبان ها به اسم ها و صفت های جنسیتی برمی خوریم. از آن جا که در زبان فارسی و زبان انگلیسی فعل ها جنسیتی نیستند، گاه یاد گرفتن آنها در دیگر زبان ها برای زبان آموزان دشوار است. برای اجتناب از اشتباه های تطابق جنسیت، باید جنسیت را بخش مهمی از مطالعات واژگانی خود قرار دهید. نکته دیگر توجه به الگوهای جنسیتی است. اغلب واژه های متناسب با جنسیت با حروف مشابهی تمام می شوند. مانند «ـه» در زبان عربی که در پایان اسم ها و صفت های مونث قرار می گیرد.

در این مطلب اشتباه های رایج هنگام یادگیری زبان های خارجی را مرور کردیم. شما با چه اشتباه هایی روبه رو بوده اید؟