فهرست کتاب هایی که هر کارآفرینی باید بخواند- بخش ششم

فهرست کتاب هایی که هر کارآفرینی باید بخواند- بخش ششم

کتاب ما را با اندیشه دیگر افراد آشنا می کند و باعث می شود از رفتار و تجربه های آنها درس بگیریم. اشتباه ها را تکرار نکنیم و تجربه های درست و موفق را به کار بگیریم. اهمیت مطالعه برای کارآفرین ها بیش از سایر افراد است. یک کارآفرین به روز که کتاب های مفید را مطالعه می کند بهتر می تواند با مشکلات مسیر کسب و کار روبه رو شود و از پس آنها بربیاید.

ادامه مطلب
فهرست کتاب هایی که هر کارآفرینی باید بخواند- بخش پنجم

فهرست کتاب هایی که هر کارآفرینی باید بخواند- بخش پنجم

در مجموعه مطلب های کتاب هایی که باید هر کارآفرین بخواند، به کتاب هایی اشاره کردیم که مطالعه آن ها برای شروع هر کسب و کار ضروری است. این کتاب ها باعث می شوند اشتباه های دیگر کارآفرین ها را تکرار نکنیم و از تجربه های آن ها درس بگیریم.

ادامه مطلب
فهرست کتاب هایی که هر کارآفرینی باید بخواند- بخش چهارم

فهرست کتاب هایی که هر کارآفرینی باید بخواند- بخش چهارم

مدتی است آقای مترجم کتاب های مهم حوزه های کارآفرینی را به شما معرفی می کند. اگر مطلب های گذشته را پیگیری کرده باشید، می دانید که کتاب ها دسته بندی شده اند و در هر دسته مهم ترین، بهترین، پرفروش ترین و پر مخاطب ترین کتاب ها معرفی شده اند. 

ادامه مطلب
فهرست کتاب هایی که هر کارآفرینی باید بخواند- بخش سوم

فهرست کتاب هایی که هر کارآفرینی باید بخواند- بخش سوم

در مجموعه معرفی «فهرست کتاب هایی که باید هر کارآفرین بخواند»، تا این جا با کتاب های حوزه استارتاپ و کتاب های حوزه رهبری و استراتژی آشنا شدیم. کتاب ها ما را با جدیدترین یافته های علمی و عملی سراسر دنیا آشنا می کنند، از تکرار اشتباه های دیگران باز می دارد و با اصول موفقیت شرکت های بزرگ و برند های ماندگار آشنا می کند.

ادامه مطلب
فهرست کتاب هایی که هر کارآفرینی باید بخواند- بخش دوم

فهرست کتاب هایی که هر کارآفرینی باید بخواند- بخش دوم

برای جلوگیری از اشتباه‌هایی که دیگران انجام داده‌اند، باید تجربه‌های آن‌ها را مطالعه کنیم و هم‌زمان با جدیدترین شیوه‌ها نیز آشنا باشیم. برای راه‌اندازی کسب و کار خود و پیشرفت آن کتاب‌های زیادی را باید بخوانیم. اما آیا امکان مطالعه همه کتاب‌ها هست؟ در روزگار پرسرعت و پرکار ما فرصت مطالعه همه کتاب‌های خوب نیست.

ادامه مطلب

آقای مترجم در شبکه های اجتماعی

آقای مترجم را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.