کتاب ما را با اندیشه دیگر افراد آشنا می کند و باعث می شود از رفتار و تجربه های آنها درس بگیریم. اشتباه ها را تکرار نکنیم و تجربه های درست و موفق را به…
در مجموعه مطلب های کتاب هایی که باید هر کارآفرین بخواند، به کتاب هایی اشاره کردیم که مطالعه آن ها برای شروع هر کسب و کار ضروری است. این کتاب ها باعث می شوند اشتباه…
مدتی است آقای مترجم کتاب های مهم حوزه های کارآفرینی را به شما معرفی می کند. اگر مطلب های گذشته را پیگیری کرده باشید، می دانید که کتاب ها دسته بندی شده اند و در…
در مجموعه معرفی «فهرست کتاب هایی که باید هر کارآفرین بخواند»، تا این جا با کتاب های حوزه استارتاپ و کتاب های حوزه رهبری و استراتژی آشنا شدیم. کتاب ها ما را با جدیدترین یافته…
برای جلوگیری از اشتباه‌هایی که دیگران انجام داده‌اند، باید تجربه‌های آن‌ها را مطالعه کنیم و هم‌زمان با جدیدترین شیوه‌ها نیز آشنا باشیم. برای راه‌اندازی کسب و کار خود و پیشرفت آن کتاب‌های زیادی را باید…
اگر به فکر راه‌اندازی یک استارتاپ هستید، پیش از شروع کسب و کار باید اطلاعاتی کسب کنید. با تجربه‌ها، موفقیت‌ها و شکست‌های دیگر کارآفرین‌ها آشنا شوید. از تجربه‌های آن‌ها درس بگیرید. اشتباه‌های دیگران را تکرار…
کتاب «خوب به عالی: چرا برخی شرکت‌ها اوج می‌گیرند و بقیه این طور نیستند» نوشته آقای جیم کالینز است و در سال 2001 به چاپ رسیده است. مطالعه این کتاب برای هر مدیری واجب است…
شاید یکی از اولین ابزارهایی که افراد تازه وارد به دنیای استارتاپی در موردش یاد می گیرند، بوم ناب باشد. اش موریا در کتاب اجرای ناب، این بوم را ارائه کرد و ابزاری ایجاد نمود…