ترجمه کتاب - آقای مترجم

 

برنزی

تومان5400/ صفحه
مترجم عادی
بازخوانی توسط خود مترجم
بازخوانی توسط مترجم دیگر
انتقال مفاهیم متوسط
معادل‌سازی فارسی جمله‌بندی‌ها متوسط
انتخاب دقیق کلمه‌های معادل متوسط
یک‌دست بودن کلمه‌های معادل متوسط
رعایت اصول نگارشی فارسی متوسط
تحویل در چند بخش
پرداخت در 2 قسط
جلسه حضوری با مترجم
تولید محتوا با هدف بازاریابی

نقره ای

تومان7200/ صفحه
مترجم حرفه ای
بازخوانی توسط خود مترجم
بازخوانی توسط مترجم دیگر
انتقال مفاهیم خوب
معادل‌سازی فارسی جمله‌بندی‌ها خوب
انتخاب دقیق کلمه‌های معادل خوب
یک‌دست بودن کلمه‌های معادل خوب
رعایت اصول نگارشی فارسی خوب
تحویل در چند بخش
پرداخت در 3 قسط
جلسه حضوری با مترجم
تولید 2 محتوا با هدف بازاریابی

طلایی

تومان13500/ صفحه
مترجم حرفه ای
بازخوانی توسط خود مترجم
بازخوانی توسط مترجم دیگر
انتقال مفاهیم خوب
معادل‌سازی فارسی جمله‌بندی‌ها خوب
انتخاب دقیق کلمه‌های معادل خوب
یک‌دست بودن کلمه‌های معادل خوب
رعایت اصول نگارشی فارسی خوب
تحویل در چند بخش
پرداخت در 3 قسط
3 ساعت جلسه حضوری با مترجم
تولید 3 محتوا با هدف بازاریابی

نکته های زیر را در نظر بگیرید

  1. هر صفحه استاندارد 250 کلمه زبان مبدا است.
  2. زمان تحویل ترجمه با توجه به حجم آن تعیین می شود. در شرایط خاص می توانید تماس تلفنی برقرار کنید.
  3. ثبت سفارش ترجمه به معنی تایید و انجام شدن ترجمه  نیست.
  4. با توجه به حجم زیاد کتاب‌ها، تعرفه‌های ترجمه کتاب با تخفیف حجمی در نظر گرفته‌شده‌است. با این حال، بسته به حجم کتاب، ممکن است بین 3 تا 10 درصد تخفیف بیشتر نسب به قیمت‌های تعرفه ترجمه کتاب شامل حال شما شود.

سایر خدمات آقای مترجم

شبکه های اجتماعی

آقای مترجم را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.