اعضای مجموعه آقای مترجم - آقای مترجم

اعضای مجموعه آقای مترجم

تیم مدیریت

 

هم بنیان گذار و مدیر منابع انسانی

Negin-Bazargan
 
نگین بازرگان
   

هم بنیان گذار و مدیر اجرایی

 
علیرضا کاظمی نیا

تیم فنی

   

مدیر فنی

 
زهرا ابراهیمی
   

کارشناس تولید نرم افزار

 
زهرا زین العابدینی
   

کارشناس تولید نرم افزار

 
علی زینلی

       

   

کارشناس تولید نرم افزار

 
مهدی مالوردی

تیم بازاریابی و توسعه بازار

   

کارشناس بازاریابی و توسعه بازار

 
بهاره ترابی
   

کارشناس تولید محتوا

 
منصوره زمانی
   

کارشناس تولید محتوا

 
علی عشقی

تیم ترجمه

   

مترجم

 
مریم آقایی

            

   

مترجم

 
نیلوفر بغداد
   

مترجم

 
محمود بیات
   

مترجم

 
حوری تسلیمی
   

مترجم

 
سپیده حاتمی
   

مترجم

 
زهرا دهقانی
   

مترجم

 
مریم رحیمی
   

مترجم

 
فاطمه سلیمانی
   

مترجم

 
صفیه کارگر
  

مترجم

 
پرک نجومی
   

مترجم

 
بهاره نوری
   

مترجم

 
مهشید یونسی

شبکه های اجتماعی

آقای مترجم را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.